Ко смо ми

Ми смо Стручна група за стакло Националног комитета ICOM-а Србије која има задатак да подржава и следи опште одредбе ICOM –а и циљеве Међународног комитета ICOM Glass у области очувања и заштите наслеђа стакла и да активно учествује у развијању свести о његовом значају у друштву.
Група окупља заинтересоване стручњаке, чланове ICOM-а, који се на различите начине и у различитим контекстима баве очувањем, заштитом и интерпретацијом наслеђа и уметности стакла на територији Србије.

НАШИ ПАРТНЕРИ

Упознајте Наш тим

Ми смо Стручна група за стакло Националног комитета ICOM Србија. Настојимо да заштитимо и сачувамо наслеђа стакла као и ширењем свести о његовом друштвеном значају.

Александра Стефанов

ИСТОРИЧАР УМЕТНОСТИ
Историчар уметности и виши кустос Збирке ликовне уметности од 18. до прве половине 20. века и Збирке примењене уметности, Музеј Војводине

Биљана Црвенковић

ИСТОРИЧАР УМЕТНОСТИ
Историчар уметности и виши кустос у Збирци керамике, стакла и порцелана, Музеј примењене уметности

Бранислав Стојановић

АРХЕОЛОГ
Археолог и директор, Завичајни музеј Параћин

Дејан Воргић

ИСТОРИЧАР УМЕТНОСТИ
Историчар уметности и кустос Збирке примењене уметности, Народни музеј Зрењанин

Драган Поповић

ИСТОРИЧАР УМЕТНОСТИ
Историчар уметности, виши кустос и в.д директора, Народни музеј Топлице

Драгана Ишљамовић

ДИПЛ. ХЕМИЧАР ОШПШТЕ ХЕМИЈЕ
Дипл. хемичар опште хемије и виши конзерватор, Народни музеј Ниш

Јелена Манојловић

СПЕЦИЈАЛИСТА ФАРМАЦИЈЕ
Специјалиста фармације и кустос збирки, Музеј за историју фармације у саставу Фармацеутског факултета Унверизитета у Београду

Јелена Поповић

ИСТОРИЧАР УМЕТНОСТИ
Историчар уметности и виши кустос Збирке савремене примењене уметности и дизајна, Музеј примењене уметности.

Катарина Митровић

ИСТОРИЧАР УМЕТНОСТИ
Музeјски савeтник, кустос Збиркe свакоднeвног живота и популарнe културe и Фонда Јована Илкића, Историјски музeј Србијe

Маја Живковић

ИСТОРИЧАР УМЕТНОСТИ
Историчар уметности и конзерватор, Народни музеј Србије

Слађана Савић

МАСТЕР ХЕМИЈЕ
Мастeр хeмијe, кустос и асистeнт, Унивeрзитeт у Бeограду - Хeмијски факултeт

Сузана Антић

ЕТНОЛОГ
Етнолог и музејски саветник Етнолошког одељења, Народни музеј Зајечар

Татјана Бугарски

етнолог-антрополог
Етнолог-атрополог и виши кустос, Збикре за друштвени живот и духовну културу, Музеј Војводине

Тијана Пешић

ЕТНОЛОГ
Етнолог и кустос Збирке стакла, Завичајни музеј Параћин

Весна Црноглавац

АРХЕОЛОГ
Музејски саветник и в.д. директора, Народни музеј Ниш

Виолета Цветаноска

ЕТНОЛОГ
Етнолог и виши кустос Етнолошке збирке, Народни музеј Краљево

Зоран Левић

МАСТЕР КОНЗЕРВАЦИЈЕ
Мастер конзервације, кустос - конзерватор Збирке материјали и технологије, в.д директора, Музеј науке и технике
scroll-to-top