Историјски музеј Србије

O Музеју

Историјски музеј Србије је основан 1963. године али његови почеци датирају из времена оснивања Историјског одељења Народног музеја, крајем века 19. века. Тада су формиране и прве колекције историјских предмета везаних за Српски устанак и ставрања независне државе.

више о збирци стакла у музеју

Историјски музеј Србије је основан 1963. године али његови почеци датирају из времена оснивања Историјског одељења Народног музеја, крајем века 19. века. Тада су формиране и прве колекције историјских предмета везаних за Српски устанак и ставрања независне државе.

Историјски музеј Србије је данас комплесни национални музеј са преко тридесет збирки и фондова који прате историју Србије од најстаријих времена до данас.  Језгро колекција чине предмети из заоставштине обеју српских владарских породица. Највредније стакло је заступљено у збирци реалија и меморијалних предмета, а има га и у другим збиркама: археолошкој, етнографској, техничкој збирци, збирци примењене уметности, збирци фотографија и збирци свакодневног живота и популарне културе. Предмети од стакла у колекцијама Историјског музеја Србије сведоче о дугим траговима цивилизације на нашим просторима, али и начинима на које је средњевековна, а онда и модерна Србија била повезана са највећим економским и индустријским центрима Европе.

Погледај остале музеје

Драгослава Срејовића 2, Зајечар
Генерала Милојка Лешјанина 14

Подели музеј:

збирке стакла у музеју

Погледај остале музеје

Драгослава Срејовића 2, Зајечар
Генерала Милојка Лешјанина 14

Подели музеј:

scroll-to-top