Музеј Војводине

O Музеју

Музеј Војводине у Новом Саду основан је 1947. године као музеј комплексног типа и надлежан је за послове матичне делатности за све установе заштите покретних културних добара, музеја и музејских збирки на подручју Војводине.

више о збирци стакла у музеју

Почеци Музеја Војводине прате се од 1847. године када је у Пешти основана Српска народна збирка.Ова збирка прераста у Музеј Матице Српске 1933. године, а након Другог светског рата, 1947. године у Војвођански музеј. Спајањем Војвођанског музеја и Историјског музеја Војводине, 1992. године настао је данашњи Музеј Војводине. У њему се чувају многобројни предмети који представљају културно благо СПочеци Музеја Војводине прате се од 1847. године када је у Пешти основана Српска народна збирка. Ова збирка прераста у Музеј Матице Српске 1933. године, а након Другог светског рата, 1947. године у Војвођански музеј. Спајањем Војвођанског музеја и Историјског музеја Војводине, 1992. године настао је данашњи Музеј Војводине.

Предмети израђени од стакла се налазе у археолошким збиркама, збиркама старије и културне историје, Музеј Војводине прикупља, обрађује, чува и презентује покретно и нематеријално културно наслеђе. Богата музејска колекција броји преко 400000 предмета и приказује развитак људског друштва на простору Војводине у континуитету од осам хиљада година, од праисторије до савременог доба.

У етнолошкој збирци се издваја колекција икона и слика на стаклу и огледалу која спада у најбројније у нашој земљи. У оквиру збирке примењене уметности чува се преко стопедесет предмета од стакла произведених током 19. века и прве половине 20. века у аустријским и чешким радионицама. Најбројније су тзв. бањске чаше које су Војвођани куповали приликом својих честих путовања или боравака у бањама Чешке и Словачке, док мањи број потиче из Рогашке Слатине, која је у то време била произвођач кристалног стакла. У оквиру Предмети од стакла у Музеју Војводине чувају се у оквиру археолошких, историјских, уметничких и етнолошких збирки. Од најстаријих стаклених посуда из античког периода до дела савремених уметника, ови предмети су коришћени у свакодневним и/или посебним приликама. У питању су различите врсте посуда, предмети израђени у иностраним радионицама и мануфуктурама, разнобојне стаклене перле, огледала, иконе на стаклу, стаклене плоче, витражи, као и ручно осликани предмети покућства.

Погледај остале музеје

Трг Николе Пашића 11, Београд
Драгослава Срејовића 2, Зајечар

Подели музеј:

Погледај остале музеје

Трг Николе Пашића 11, Београд
Драгослава Срејовића 2, Зајечар

Подели музеј:

scroll-to-top