Народни музеј Краљево

O Музеју

Народни музеј у Краљеву основан је 1. маја 1950. године као Градски музеј Ранковићево. 1953. мења назив у Народни музеј Ранковићева, а од 1955. има данашњи назив Народни музеј Краљево.

више о збирци стакла у музеју

Музеј се налазио у Господар Васину конаку, а данас је смештен у згради старе ратарске школе. Народни музеј у Краљеву спада у музеје завичајно-комплексног типа.

Садржи природњачку, археолошку, нумизматичку, етнолошку, историјску, уметничку збирку око којих су формирана истоимена одељења, као и одељења за конзервацију, документацију, педагошко-пропагандни рад и стручну библиотеку. Према територијалној класификацији је регионални музеј надлежан за општине Краљево, Рашка и Врњачка Бања.

Збирка стакленог покућства
Предмети од стакла се чувају у Етнолошкој збирци Народног музеја у Краљеву и баштине се од оснивања Музеја 1950. године. Већина предмета припада периоду из XIX и прве половине XX века. Највећи део предмета је доспео путем откупа док је мањи број добијен на поклон. У последње две године збирка стакла се знатно увећала. Откупима, поклонима, реинвентаризацијом дошло је до знатног обогаћивања и проширивања збирке.

Погледај остале музеје

Трг Николе Пашића 11, Београд
Драгослава Срејовића 2, Зајечар

Подели музеј:

збирке стакла у музеју

Погледај остале музеје

Трг Николе Пашића 11, Београд
Драгослава Срејовића 2, Зајечар

Подели музеј:

scroll-to-top