Наша визија и мисија

Отворени смо за све стручњаке из Србије, чланове ICOM-а, који који се баве промоцијом и очувањем наслеђа, уметности и производње стакла.

Јачање комуникације међу стручњацима у Србији и са стручњацима у иностранству кроз Међународни комитет за стакло при ICOM-у ( International Committee for Museums and Collections of Glass) и сродне међународне и регионалне комитете и организације су део наших циљева. Такође, залажемо се за програме и пројекте који доприносе заштити и промовисању наслеђа и уметности стакла, као и организације стручних скупова.

Јачање комуникације

Један од циљева је јачање комуникације међу стручњацима у Србији и у иностранству кроз Међународни комитет за стакло при ICOM-у

Заштита Наслеђа

Залажемо се за учешће у програмима и пројектима који доприносе заштити и промовисању наслеђа и уметности стакла, као и организације стручних скупова

Развој Стратегије

Жеља нам је да развијамо стратегије у корист веће доступности и репрезентације те врсте наслеђа у Србији и иностранству

scroll-to-top