Све збирке

Стакло србије

актуелне збирке

Унивeрзитeт у Бeограду - Хeмијски факултeт

Збирка вeликана српскe хeмијe, музeјска збирка Хeмијског факултeта Унивeрзитeта у Бeограду , посвeћeна јe чувању унивeрзитeтског наслeђа из области хeмијe.
Историјски музеј Србије је данас комплесни национални музеј са преко тридесет збирки и фондова који прате историју Србије од најстаријих времена до данас.

Језгро колекција чине предмети из заоставштине обеју српских владарских породица. Највредније стакло је заступљено у збирци реалија и меморијалних предмета, а има га и у другим збиркама: археолошкој, етнографској, техничкој збирци, збирци примењене уметности, збирци фотографија и збирци свакодневног живота и популарне културе.

Предмети од стакла у колекцијама Историјског музеја Србије сведоче о дугим траговима цивилизације на нашим просторима, али и начинима на које је средњевековна, а онда и модерна Србија била повезана са највећим економским и индустријским центрима Европе.

збирке током целе 2022. године

scroll-to-top