Konferencija o vitražima – Gradski muzej Subotica

Cilj konferencije je boje upoznavanje umetničkih radionica vitraža u Karpatskom basenu, prikazivanje novih rezultata u istraživanju zajedničkog kulturnog nasleđa i restauratorskih radova i principa u ovoj oblasti.

Pogledaj ostale događaje

Podeli događaj:

Cilj konferencije je boje upoznavanje umetničkih radionica vitraža u Karpatskom basenu, prikazivanje novih rezultata u istraživanju zajedničkog kulturnog nasleđa i restauratorskih radova i principa u ovoj oblasti.

više o Događaju

Cilj konferencije je boje upoznavanje umetničkih radionica vitraža u Karpatskom basenu, prikazivanje novih rezultata u istraživanju zajedničkog kulturnog nasleđa i restauratorskih radova i principa u ovoj oblasti.

PROGRAM

7.12.2022. 
10-13h

Stevan Mačković (Subotica)

O sudbini vitraža iz Gradske kuće i drugih umetničkih dela nakon promene granica (1918-1941)

Mester Éva DLA (Budimpešta)

Jedan skriveni vitraž Marije Terezije u Terezvarošu (Budimpešta)

Donka Stančić (Novi Sad)

O vitražima na teritoriji grada Novog Sada (izbor)

Pauza

Dr. Oszkó Ágnes Ivett (Budimpešta)

Takmičenje cveća: Vitraži sinagoge u Segedinu i Subotici

Dr. Angela Horvath (Timisora)

Stained Glasses – preventive conservation

Aleksandra Stanišić (Sombor)

Sve je počelo 1908. u Somboru: Atelje Staničić

Ručak

14-17h Obilazak Učiteljskog fakulteta, Gradske kuće, pravoslavne i franjevačke crkve

8.12.2022. 

10-13h

Tatjana Kostelić (Osijek)

Vitraji osječke konkatedrale svetih Petra i Pavla

Dejan Vorgić (Zrenjanin) 

Vitraži Županijske palate u Zrenjaninu

Lakatos Adél (Kalaca)

Vitraži Šandora Ligetija u Bačkoj. Predstavljanje umetnika rodom iz Bezdana u svetlu arhivskih izvora

Pauza

Sipos-Timkó Barbara (Budimpešta)

Kult Lajoša Košuta na vitražama. Zaboravljeni spomen vitraž Košuta u Torinu

Dr. Terdik Szilveszter (Budimpešta)

Uticaj slikarskih dela Ignaca Roškoviča na vitraže

Korhecz Papp Zsuzsanna  DLA (Subotica)

Vitraži Imrea Želera u rimokatoličkoj crkvi Snežne Gospe u Žablju i njihova restauracija

Ručak

14-16h. Obilazak crkve Svete Terezije i Svetog Roka u Subotici

9.12.2022.

8-16 h

Izlet za Bačku Topolu, Futog i Novi Sad

GALERIJA I VIDEO SNIMCI DOGAĐAJA

POGLEDAJ SVE ZBIRKE I DOGAĐAJE

scroll-to-top