Ko smo mi

Mi smo Stručna grupa za staklo Nacionalnog komiteta ICOM-a Srbije koja ima zadatak da podržava i sledi opšte odredbe ICOM –a i ciljeve Međunarodnog komiteta ICOM Glass u oblasti očuvanja i zaštite nasleđa stakla i da aktivno učestvuje u razvijanju svesti o njegovom značaju u društvu.
Grupa okuplja zainteresovane stručnjake, članove ICOM-a, koji se na različite načine i u različitim kontekstima bave očuvanjem, zaštitom i interpretacijom nasleđa i umetnosti stakla na teritoriji Srbije.

NAŠI PARTNERI

Upoznajte Naš tim

Mi smo Stručna grupa za staklo Nacionalnog komiteta ICOM Srbija. Nastojimo da zaštitimo i sačuvamo nasleđa stakla kao i širenjem svesti o njegovom društvenom značaju.

Aleksandra
Stefanov

ISTORIČAR UMETNOSTI
Istoričar umetnosti i viši kustos Zbirke likovne umetnosti od 18. do prve polovine 20. veka i Zbirke primenjene umetnosti, Muzej Vojvodine

Biljana
Crvenković

ISTORIČAR UMETNOSTI
Istoričar umetnosti i viši kustos u Zbirci keramike, stakla i porcelana, Muzej primenjene umetnosti

Branislav
Stojanović

ARHEOLOG
Arheolog i direktor, Zavičajni muzej Paraćin

Dejan
Vorgić

ISTORIČAR UMETNOSTI
istoričar umetnosti i kustos Zbirke primenjene umetnosti, Narodni muzej Zrenjanin

Dragan
Popović

ISTORIČAR UMETNOSTI
Istoričar umetnosti, viši kustos i v.d direktora, Narodni muzej Toplice

Dragana
Išljamović

DIPL. HEMIČAR OPŠTE HEMIJE
Dipl. hemičar opšte hemije i viši konzervator, Narodni muzej Niš

Jelena
Manojlović

SPECIJALISTA FARMACIJE
Specijalista farmacije i kustos zbirki, Muzej za istoriju farmacije u sastavu Farmaceutskog fakulteta Unveriziteta u Beogradu

Jelena
Popović

ISTORIČAR UMETNOSTI
Istoričar umetnosti i viši kustos Zbirke savremene primenjene umetnosti i dizajna, Muzej primenjene umetnosti.

Katarina
Mitrović

ISTORIČAR UMETNOSTI
Muzejski savetnik, kustos Zbirke svakodnevnog života i popularne kulture i Fonda Jovana Ilkića, Istorijski muzej Srbije

Maja
Živković

ISTORIČAR UMETNOSTI
Istoričar umetnosti i konzervator, Narodni muzej Srbije

Slađana
Savić

MASTER HEMIJE
Master hemije, kustos i asistent, Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet

Suzana
Antić

ETNOLOG
Etnolog i muzejski savetnik Etnološkog odeljenja, Narodni muzej Zaječar

Tatjana
Bugarski

etnolog-antropolog
Etnolog-atropolog i viši kustos Zbirke za društveni život i duhovnu kulturu, Muzej Vojvodine

Tijana
Pešić

ETNOLOG
Etnolog i kustos Zbirke stakla, Zavičajni muzej Paraćin

Vesna
Crnoglavac

ARHEOLOG
Muzejski savetnik i v.d. direktora, Narodni muzej Niš

Violeta
Cvetanoska

ETNOLOG
Etnolog i viši kustos Etnološke zbirke, Narodni muzej Kraljevo

Zoran
Lević

MASTER KONZERVACIJE
Master konzervacije, kustos - konzervator Zbirke materijali i tehnologije, v.d direktora, Muzej nauke i tehnike
scroll-to-top