Zavičajni muzej Jagodina

O Muzeju

Zavičajni muzej Jagodina je muzej kompleksnog tipa. Od 2021. godine ima teritorijalnu nadležnost za Grad Jagodina i teritoriju opština Despotovac, Paraćin, Rekovac, Svilajnac i Ćuprija.

više o zbirci stakla u muzeju

Zavičajni muzej Jagodina je muzej kompleksnog tipa. Od 2021. godine ima teritorijalnu nadležnost za Grad Jagodina i teritoriju opština Despotovac, Paraćin, Rekovac, Svilajnac i Ćuprija.

Muzejsku kolekciju čini preko 10.000 predmeta nastalih u periodu od praistorije do savremenog doba koji su razvrstani u pedeset zbirki Prirodnjačkog, Arheološkog, Etnološkog, Istorijskog i Umetničkog odeljenja. U sastavu Muzeja je i pet pomoćnih službi: Služba za prosvetno–pedagoški rad, dizajn i komunikaciju, Služba za dokumentaciju sa fotoslužbom i bibliotekom, Služba za konzervaciju i restauraciju, Pravno–administrativna služba i Služba pomoćnih i tehničkih poslova.

Muzej se od 1981. godine nalazi u zgradi nekadašnjeg Sokolskog doma koji je sagrađen 1935. po projektu arhitekte Momira Korunović. Zgrada je 1987. godine proglašena za spomenik kulture u kategoriji kulturno dobro.

Pogledaj ostale muzeje

Trg Nikole Pašića 11, Beograd
Dragoslava Srejovića 2, Zaječar

Podeli muzej:

ZBIRKE I DOGAĐAJI STAKLA U MUZEJU

Pogledaj ostale muzeje

Trg Nikole Pašića 11, Beograd
Dragoslava Srejovića 2, Zaječar

Podeli muzej:

scroll-to-top